Theo Spinoza, sự khác biệt giữa ý chí tự do và tự do trong một vũ trụ quyết định là gì?


Câu trả lời 1:

Tất cả mọi thứ được xác định nguyên nhân - không có gì là miễn phí. Kiểu tự do của người Viking mà Spinoza đề cập đến là sự tự do khỏi những ảnh hưởng (cảm xúc) của chính chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể vượt qua chúng, chúng ta chỉ có thể phát triển trong chính mình những cảm xúc hữu ích hơn có thể vượt qua những người không làm việc. Đó là những gì Spinoz'a Ethics nói về.