Là người chuyển giới thay đổi giới tính sinh học không phải là giới tính của họ? Sự khác biệt thực sự giữa người chuyển giới và người chuyển giới là gì?


Câu trả lời 1:

Chuyển đổi giới tính đã tồn tại lâu hơn so với người chuyển giới. Nó đơn giản có nghĩa là một người đã phẫu thuật chỉnh sửa được thực hiện trên bộ phận sinh dục của họ để giảm bớt chứng khó nuốt liên quan đến giới tính của họ. Thuật ngữ này không được sử dụng vì một quy trình như vậy mang tính cá nhân cao và để phát nó dưới dạng sơ tuyển cho những người có giới tính là không cần thiết và xâm lấn xã hội.

Ngược lại, chuyển giới là một thuật ngữ rộng hơn nhiều. Nó bao gồm bất kỳ người nào thể hiện một biểu hiện giới khác với những gì được chỉ định cho họ khi sinh.

Những gì thường được xác định nhầm là tình dục sinh học thực sự chỉ là cơ quan tình dục của một người và nó không liên quan gì đến giới tính hoặc giới tính của người đó mà nói một cách hợp pháp là chính xác.

Giới tính cũng được gọi là giới tính thường được chỉ định khi sinh bởi các bác sĩ bằng cách nhìn vào bộ phận sinh dục của trẻ sơ sinh. Phương pháp này trong khi chủ yếu có hiệu quả trong việc xác định giới tính trẻ sơ sinh không phải lúc nào cũng chính xác bởi vì bộ phận sinh dục của trẻ sơ sinh sẽ không đóng vai trò gì trong cách chúng liên quan đến thế giới xung quanh. Khi trẻ sơ sinh trưởng thành, chúng sẽ liên quan đến thế giới xung quanh theo phổ giữa nam và nữ và đây là giới tính sinh học của người đó, giới tính sinh học của họ chứ không phải cơ quan sinh dục.

Lời chúc tốt nhất!


Câu trả lời 2:
Là người chuyển giới thay đổi giới tính sinh học không phải là giới tính của họ? Sự khác biệt thực sự giữa người chuyển giới và người chuyển giới là gì?

Người chuyển giới và bao gồm cả người chuyển giới, thay đổi từ sống theo giới tính mà họ được chỉ định khi sinh sang sống theo giới tính phù hợp với bản sắc giới tính của họ.

Bất kỳ thay đổi vật lý nào mà người chuyển giới có thể hoặc không thể thực hiện là các phương pháp điều trị để giúp chúng ta sống thoải mái hơn trong bản sắc giới tính của mình.

Chuyển đổi là về việc thay đổi cuộc sống của một giới.


Câu trả lời 3:

Những người chuyển giới cảm thấy cần phải loại bỏ hoặc thay đổi bộ phận sinh dục của họ, trong khi những người chuyển giới cảm thấy cần phải thay đổi phần còn lại của cơ thể để phù hợp với tâm trí và tâm hồn của họ.

Không phải tất cả những người chuyển giới đều mong muốn bộ phận sinh dục điển hình của giới tính mà họ xác định là, nhưng hầu hết những người mong muốn có nhiều bộ phận sinh dục khác là người chuyển giới để nghiện chuyển đổi giới tính.

Từ những gì tôi đã thấy, việc chuyển đổi giới tính nhưng không chuyển đổi giới tính là điều phổ biến (chẳng hạn như người chuyển giới không quan tâm hoặc thậm chí muốn giữ dương vật của họ chẳng hạn) hơn là chuyển đổi giới tính, nhưng không phải là người chuyển giới, đến mức tôi không biết của bất kỳ ví dụ về sau này.

Đối với câu hỏi đầu tiên của bạn, hầu hết nếu không phải tất cả những người chuyển giới đều muốn thay đổi cả cơ thể của họ (trông giống như những gì họ muốn) và bộ phận sinh dục của họ, như ngụ ý trước đây.