Là bản ghi vinyl thực sự tốt hơn bản ghi kỹ thuật số hoặc mọi người đang tự đùa? Tôi có thể dường như nói lên sự khác biệt giữa .flac và CD hoặc Vinyl.


Câu trả lời 1:

Bạn đang nói đùa? Nói một cách nghiêm túc, tôi có thể đa nhiệm với nhạc YouTube trên (duyệt web, v.v.) và chơi các trò chơi trên bàn hoặc ủi trong khi có đĩa CD phát ở chế độ nền, nhưng nếu tôi đặt vinyl vào thì tôi thực sự không thể làm gì khác ngoài ngồi nghe nó Vinyl đòi hỏi sự chú ý của bạn, và tôi đổ lỗi cho chất lượng âm thanh kém của CD, MP3, v.v ... về cách trẻ em và giới trẻ ngày nay coi âm nhạc như hình nền âm thanh.


Câu trả lời 2:

Có rất nhiều biến trong việc có được âm thanh tốt từ vinyl. Trong thực tế, để có được âm thanh tốt nhất trên vinyl đòi hỏi kỹ sư thành thạo phải thực hiện nhiều thỏa hiệp khi cắt các bậc thầy để có được âm thanh tốt nhất từ ​​bản ghi kết quả. Tôi nhớ Frank Zappa đã bình luận rằng sẽ phải mất vài lần nhấn thử để có được bất cứ thứ gì nghe gần giống với băng trên bản gốc hai bản nhạc (cho âm thanh nổi). Compact Disc có khả năng đến rất gần với những gì trên băng chính, nhưng các nhãn thực sự đã yêu cầu âm thanh trên đĩa CD được nén để âm thanh to hơn. Tra cứu tiếng ồn ào chiến tranh để biết thêm về chủ đề đó.

Phần lớn âm thanh của một bản nhạc cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách vật liệu nguồn được xử lý trong quá trình làm chủ. Nếu một bản nhạc được làm chủ tối ưu cho phương tiện của nó, bản nhạc CD sẽ phát ra âm thanh tốt hơn, IMHO, so với bản nhạc được tối ưu hóa cho bản nhạc đó. Họ sẽ âm thanh một chút khác nhau vì những hạn chế trong hai phương tiện truyền thông. Tất cả các tệp .flac là làm cho các tệp .wav thường được sử dụng khi làm chủ đĩa CD chiếm ít không gian trên đĩa mà không mất bất kỳ dữ liệu nào khi không nén.

Theo như vinyl nghe tốt hơn các định dạng kỹ thuật số, tôi có thể tin bạn trên LP hoàn toàn không bụi, không tĩnh và trước đây chưa được phát. Hai điều kiện đầu tiên rất khó có được trong các trường hợp thông thường và điều kiện thứ hai chỉ có thể xảy ra một lần đối với một LP cụ thể.


Câu trả lời 3:

Có rất nhiều biến trong việc có được âm thanh tốt từ vinyl. Trong thực tế, để có được âm thanh tốt nhất trên vinyl đòi hỏi kỹ sư thành thạo phải thực hiện nhiều thỏa hiệp khi cắt các bậc thầy để có được âm thanh tốt nhất từ ​​bản ghi kết quả. Tôi nhớ Frank Zappa đã bình luận rằng sẽ phải mất vài lần nhấn thử để có được bất cứ thứ gì nghe gần giống với băng trên bản gốc hai bản nhạc (cho âm thanh nổi). Compact Disc có khả năng đến rất gần với những gì trên băng chính, nhưng các nhãn thực sự đã yêu cầu âm thanh trên đĩa CD được nén để âm thanh to hơn. Tra cứu tiếng ồn ào chiến tranh để biết thêm về chủ đề đó.

Phần lớn âm thanh của một bản nhạc cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách vật liệu nguồn được xử lý trong quá trình làm chủ. Nếu một bản nhạc được làm chủ tối ưu cho phương tiện của nó, bản nhạc CD sẽ phát ra âm thanh tốt hơn, IMHO, so với bản nhạc được tối ưu hóa cho bản nhạc đó. Họ sẽ âm thanh một chút khác nhau vì những hạn chế trong hai phương tiện truyền thông. Tất cả các tệp .flac là làm cho các tệp .wav thường được sử dụng khi làm chủ đĩa CD chiếm ít không gian trên đĩa mà không mất bất kỳ dữ liệu nào khi không nén.

Theo như vinyl nghe tốt hơn các định dạng kỹ thuật số, tôi có thể tin bạn trên LP hoàn toàn không bụi, không tĩnh và trước đây chưa được phát. Hai điều kiện đầu tiên rất khó có được trong các trường hợp thông thường và điều kiện thứ hai chỉ có thể xảy ra một lần đối với một LP cụ thể.


Câu trả lời 4:

Có rất nhiều biến trong việc có được âm thanh tốt từ vinyl. Trong thực tế, để có được âm thanh tốt nhất trên vinyl đòi hỏi kỹ sư thành thạo phải thực hiện nhiều thỏa hiệp khi cắt các bậc thầy để có được âm thanh tốt nhất từ ​​bản ghi kết quả. Tôi nhớ Frank Zappa đã bình luận rằng sẽ phải mất vài lần nhấn thử để có được bất cứ thứ gì nghe gần giống với băng trên bản gốc hai bản nhạc (cho âm thanh nổi). Compact Disc có khả năng đến rất gần với những gì trên băng chính, nhưng các nhãn thực sự đã yêu cầu âm thanh trên đĩa CD được nén để âm thanh to hơn. Tra cứu tiếng ồn ào chiến tranh để biết thêm về chủ đề đó.

Phần lớn âm thanh của một bản nhạc cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách vật liệu nguồn được xử lý trong quá trình làm chủ. Nếu một bản nhạc được làm chủ tối ưu cho phương tiện của nó, bản nhạc CD sẽ phát ra âm thanh tốt hơn, IMHO, so với bản nhạc được tối ưu hóa cho bản nhạc đó. Họ sẽ âm thanh một chút khác nhau vì những hạn chế trong hai phương tiện truyền thông. Tất cả các tệp .flac là làm cho các tệp .wav thường được sử dụng khi làm chủ đĩa CD chiếm ít không gian trên đĩa mà không mất bất kỳ dữ liệu nào khi không nén.

Theo như vinyl nghe tốt hơn các định dạng kỹ thuật số, tôi có thể tin bạn trên LP hoàn toàn không bụi, không tĩnh và trước đây chưa được phát. Hai điều kiện đầu tiên rất khó có được trong các trường hợp thông thường và điều kiện thứ hai chỉ có thể xảy ra một lần đối với một LP cụ thể.


Câu trả lời 5:

Có rất nhiều biến trong việc có được âm thanh tốt từ vinyl. Trong thực tế, để có được âm thanh tốt nhất trên vinyl đòi hỏi kỹ sư thành thạo phải thực hiện nhiều thỏa hiệp khi cắt các bậc thầy để có được âm thanh tốt nhất từ ​​bản ghi kết quả. Tôi nhớ Frank Zappa đã bình luận rằng sẽ phải mất vài lần nhấn thử để có được bất cứ thứ gì nghe gần giống với băng trên bản gốc hai bản nhạc (cho âm thanh nổi). Compact Disc có khả năng đến rất gần với những gì trên băng chính, nhưng các nhãn thực sự đã yêu cầu âm thanh trên đĩa CD được nén để âm thanh to hơn. Tra cứu tiếng ồn ào chiến tranh để biết thêm về chủ đề đó.

Phần lớn âm thanh của một bản nhạc cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách vật liệu nguồn được xử lý trong quá trình làm chủ. Nếu một bản nhạc được làm chủ tối ưu cho phương tiện của nó, bản nhạc CD sẽ phát ra âm thanh tốt hơn, IMHO, so với bản nhạc được tối ưu hóa cho bản nhạc đó. Họ sẽ âm thanh một chút khác nhau vì những hạn chế trong hai phương tiện truyền thông. Tất cả các tệp .flac là làm cho các tệp .wav thường được sử dụng khi làm chủ đĩa CD chiếm ít không gian trên đĩa mà không mất bất kỳ dữ liệu nào khi không nén.

Theo như vinyl nghe tốt hơn các định dạng kỹ thuật số, tôi có thể tin bạn trên LP hoàn toàn không bụi, không tĩnh và trước đây chưa được phát. Hai điều kiện đầu tiên rất khó có được trong các trường hợp thông thường và điều kiện thứ hai chỉ có thể xảy ra một lần đối với một LP cụ thể.


Câu trả lời 6:

Có rất nhiều biến trong việc có được âm thanh tốt từ vinyl. Trong thực tế, để có được âm thanh tốt nhất trên vinyl đòi hỏi kỹ sư thành thạo phải thực hiện nhiều thỏa hiệp khi cắt các bậc thầy để có được âm thanh tốt nhất từ ​​bản ghi kết quả. Tôi nhớ Frank Zappa đã bình luận rằng sẽ phải mất vài lần nhấn thử để có được bất cứ thứ gì nghe gần giống với băng trên bản gốc hai bản nhạc (cho âm thanh nổi). Compact Disc có khả năng đến rất gần với những gì trên băng chính, nhưng các nhãn thực sự đã yêu cầu âm thanh trên đĩa CD được nén để âm thanh to hơn. Tra cứu tiếng ồn ào chiến tranh để biết thêm về chủ đề đó.

Phần lớn âm thanh của một bản nhạc cụ thể sẽ phụ thuộc vào cách vật liệu nguồn được xử lý trong quá trình làm chủ. Nếu một bản nhạc được làm chủ tối ưu cho phương tiện của nó, bản nhạc CD sẽ phát ra âm thanh tốt hơn, IMHO, so với bản nhạc được tối ưu hóa cho bản nhạc đó. Họ sẽ âm thanh một chút khác nhau vì những hạn chế trong hai phương tiện truyền thông. Tất cả các tệp .flac là làm cho các tệp .wav thường được sử dụng khi làm chủ đĩa CD chiếm ít không gian trên đĩa mà không mất bất kỳ dữ liệu nào khi không nén.

Theo như vinyl nghe tốt hơn các định dạng kỹ thuật số, tôi có thể tin bạn trên LP hoàn toàn không bụi, không tĩnh và trước đây chưa được phát. Hai điều kiện đầu tiên rất khó có được trong các trường hợp thông thường và điều kiện thứ hai chỉ có thể xảy ra một lần đối với một LP cụ thể.