Cả thiên hà và chòm sao đều là nhóm sao. sự khác biệt giữa chúng là gì?


Câu trả lời 1:

Thiên hà là một nhóm sao khổng lồ thực sự (cùng với các hệ hành tinh của chúng, nếu có), thường có hình dạng hình cầu và kéo dài khoảng 10 ^ 4 đến 10 ^ 5 năm ánh sáng tùy theo hướng đo.

Mặt khác, chòm sao là một mô hình ngôi sao, được đặt tên để xác định một phần của bầu trời. Các ngôi sao thành viên của một chòm sao chỉ nhìn gần đó, trực quan khi họ nằm cùng hướng từ đây. Hơn nữa, các ngôi sao thành viên của các chòm sao đều đến từ thiên hà của chúng ta.