Sự khác biệt tiềm năng giữa các cực của pin có thể trái ngược với hướng EMF không?


Câu trả lời 1:

Có, khi một nguồn bên ngoài đang buộc một điện áp mạnh hơn theo hướng ngược lại. Điện áp trên các cực của pin xấp xỉ điện áp của pin lý tưởng với EMF danh nghĩa nối tiếp với điện trở, điện trở trong của pin. Một nguồn điện áp bên ngoài có thể giảm trên điện trở đó một điện áp cao hơn pin nhưng có cực tính ngược lại. Các thiết bị đầu cuối bên ngoài pin sẽ có điện áp bên ngoài. Sự sắp xếp này thường phá hủy pin, nhưng hầu hết các pin có thể duy trì điện áp ngược như vậy nếu được sử dụng như một xung trong thời gian ngắn.