Xác định một thị tộc và bộ lạc? Sự khác biệt giữa một thị tộc và bộ lạc là gì?


Câu trả lời 1:

Ngoài định nghĩa từ điển, đối với tôi, các từ xác định cách mọi người đến với nhau. Các dòng họ, mà tất cả chúng ta có trong lịch sử quá khứ và hiện tại của chúng ta, là các nhóm được tổ chức theo huyết thống. Các thành viên trong bang có liên quan, bằng huyết thống hoặc hôn nhân, và hành vi và hoạt động có thể được điều chỉnh bởi các truyền thống được lưu truyền và thể hiện bởi những người thân lớn tuổi, dù là nam hay nữ. Nếu nhóm đủ lớn để bao gồm nhiều hộ gia đình, thì một hội đồng thị tộc gồm các chủ hộ gia đình và / hoặc ông bà sống, v.v ... cùng nhau thảo luận về các khóa học hành động và đưa ra quyết định đồng thuận ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình.

Một bộ lạc, là một nhóm được xác định chủ yếu bằng cách đồng ý thành viên và tuân thủ các truyền thống được tổ chức chung. Các bộ lạc thường bao gồm một tập hợp các thị tộc và được chi phối bởi những người được lựa chọn bởi một hội đồng của các thị tộc, hoặc bởi một hệ thống phân cấp thường được thống nhất. Nó thường là một nhóm lớn hơn một nhóm, và có thể bao gồm các thành viên từ dòng máu bên ngoài chọn làm thành viên. Ngoài ra, các hội đồng bộ lạc có thể bao gồm một sự kết hợp của các thành viên được thỏa thuận lẫn nhau mà sự khôn ngoan thường được biết đến, thay vì chỉ đơn giản là thành viên lớn tuổi nhất của một nhánh gia đình. Ngoài ra còn có các định nghĩa pháp lý cũng bao gồm định nghĩa nhóm về ban nhạc băng giá, nhưng tính hợp pháp là một cuộc thảo luận hoàn chỉnh.


Câu trả lời 2:

Bang hội là một nhóm xã hội trong đó cảm giác thân thuộc dựa trên dòng dõi từ một tổ tiên chung (thường là một sinh vật siêu nhiên hoặc một vật tổ), và được thể hiện thông qua sự đoàn kết tích cực (giúp đỡ lẫn nhau, sùng bái tổ tiên chung) và, thường , cấm quan hệ hôn nhân giữa các thành viên trong bang hội.

Thông thường nhất, quan hệ họ hàng và dòng dõi được tính theo nữ, cụ thể là dòng dõi của mẹ, trong khi nam, họ, bên có tầm quan trọng trong chi.

Gia nhập nhiều gia tộc sẽ tạo thành một tình huynh đệ (fratria), và các cộng đồng thậm chí phức tạp hơn (và với số lượng lớn hơn), được hình thành một cách hợp lý vào cuối quá trình tiến hóa của xã hội nguyên thủy, là các bộ lạc.

Và mặc dù các dòng họ có mặt trong quá khứ nguyên thủy của hầu hết các dân tộc, nó không phải là hình thức tổ chức lâu đời nhất của con người (đó là đám đông), mà là sự phân chia vai trò xã hội theo độ tuổi và giới tính.

Trong thuật ngữ đương đại, clan có ý nghĩa xúc phạm và liên quan đến một hiện tượng, thường là không chính thức hoặc không chính thức, tạo nhóm phụ trong các loại tổ chức khác nhau, ủng hộ giành độc quyền trong việc ra quyết định hoặc loại trừ các thành viên tổ chức khác.


Câu trả lời 3:

Bang hội là một nhóm xã hội trong đó cảm giác thân thuộc dựa trên dòng dõi từ một tổ tiên chung (thường là một sinh vật siêu nhiên hoặc một vật tổ), và được thể hiện thông qua sự đoàn kết tích cực (giúp đỡ lẫn nhau, sùng bái tổ tiên chung) và, thường , cấm quan hệ hôn nhân giữa các thành viên trong bang hội.

Thông thường nhất, quan hệ họ hàng và dòng dõi được tính theo nữ, cụ thể là dòng dõi của mẹ, trong khi nam, họ, bên có tầm quan trọng trong chi.

Gia nhập nhiều gia tộc sẽ tạo thành một tình huynh đệ (fratria), và các cộng đồng thậm chí phức tạp hơn (và với số lượng lớn hơn), được hình thành một cách hợp lý vào cuối quá trình tiến hóa của xã hội nguyên thủy, là các bộ lạc.

Và mặc dù các dòng họ có mặt trong quá khứ nguyên thủy của hầu hết các dân tộc, nó không phải là hình thức tổ chức lâu đời nhất của con người (đó là đám đông), mà là sự phân chia vai trò xã hội theo độ tuổi và giới tính.

Trong thuật ngữ đương đại, clan có ý nghĩa xúc phạm và liên quan đến một hiện tượng, thường là không chính thức hoặc không chính thức, tạo nhóm phụ trong các loại tổ chức khác nhau, ủng hộ giành độc quyền trong việc ra quyết định hoặc loại trừ các thành viên tổ chức khác.


Câu trả lời 4:

Bang hội là một nhóm xã hội trong đó cảm giác thân thuộc dựa trên dòng dõi từ một tổ tiên chung (thường là một sinh vật siêu nhiên hoặc một vật tổ), và được thể hiện thông qua sự đoàn kết tích cực (giúp đỡ lẫn nhau, sùng bái tổ tiên chung) và, thường , cấm quan hệ hôn nhân giữa các thành viên trong bang hội.

Thông thường nhất, quan hệ họ hàng và dòng dõi được tính theo nữ, cụ thể là dòng dõi của mẹ, trong khi nam, họ, bên có tầm quan trọng trong chi.

Gia nhập nhiều gia tộc sẽ tạo thành một tình huynh đệ (fratria), và các cộng đồng thậm chí phức tạp hơn (và với số lượng lớn hơn), được hình thành một cách hợp lý vào cuối quá trình tiến hóa của xã hội nguyên thủy, là các bộ lạc.

Và mặc dù các dòng họ có mặt trong quá khứ nguyên thủy của hầu hết các dân tộc, nó không phải là hình thức tổ chức lâu đời nhất của con người (đó là đám đông), mà là sự phân chia vai trò xã hội theo độ tuổi và giới tính.

Trong thuật ngữ đương đại, clan có ý nghĩa xúc phạm và liên quan đến một hiện tượng, thường là không chính thức hoặc không chính thức, tạo nhóm phụ trong các loại tổ chức khác nhau, ủng hộ giành độc quyền trong việc ra quyết định hoặc loại trừ các thành viên tổ chức khác.