Mọi người thường hiểu sự khác biệt giữa ‘về mặt đạo đức và‘ về mặt đạo đức?


Câu trả lời 1:

Mọi người thường hiểu sự khác biệt giữa ‘về mặt đạo đức và‘ về mặt đạo đức?

Tất cả họ đều hiểu sự khác biệt. Dưới đây là những khác biệt, theo thứ tự hiểu biết và sử dụng rộng rãi (theo kinh nghiệm của tôi):

Chờ đợi.

Đầu tiên. Ghi chú ngữ nghĩa nền tảng.

Họ đồng nghĩa với họ. Hay chính xác hơn, họ chia sẻ một ý nghĩa đồng nghĩa, vì mỗi người có một ý nghĩa khác biệt. Trong bất kỳ từ điển hiện hành, được chỉnh sửa thành thạo nào, khi bạn đi sâu vào đạo đức của đạo đức và đạo đức, thì mỗi từ này liệt kê một ý nghĩa đơn giản là từ khác.

Do đó, không thể không chính xác khi sử dụng về mặt đạo đức của người Viking khi người ta có nghĩa đơn giản là người có đạo đức.

Được chứ. Bây giờ là sự khác biệt!

  1. Về mặt đạo đức, âm thanh tốt hơn. Ít tranh cãi hơn. Chính xác hơn. Về mặt đạo đức có vẻ quá tôn giáo! Tôi sẽ sử dụng một cách có đạo đức, bởi vì nó nghe có vẻ thông minh hơn đạo đức chẳng hạn).

Chính xác là hiểu sai # 1 là sai, chính xác. Mọi người aren sai sai để phát hiện những ý nghĩa đó. Kết nối là một phần của ngôn ngữ và sự thiên vị đặc biệt này khá phổ biến. Đổ lỗi cho các nhà đạo đức phán xét! Họ cho nó một cái tên xấu! Bất cứ ai nghe nói về một nhà đạo đức phán xét?

Nhưng chúng ta phải chỉ ra một điều phi lý nhất định. Theo nghĩa đồng nghĩa của nó, đạo đức của người Hồi giáo không có nghĩa gì nhiều hơn đạo đức của Hồi giáo. Nó không thể tốt hơn, ít tranh cãi hơn, chính xác hơn đạo đức, khi được sử dụng theo nghĩa đó - và đó là cách sử dụng phổ biến nhất, bởi một biên độ đáng kể. Người dùng có thể tự do lựa chọn đạo đức của người dùng trên nền tảng đạo đức, trên đây, vì bất kỳ lý do cá nhân nào họ thích từ đó. Tuy nhiên, bất cứ ai nghe về đạo đức của người Hồi giáo và nghĩ rằng nó thực sự có nghĩa là bất cứ điều gì đáng kính trọng hơn đạo đức là một loại công tử.

Nó không thể.

Trừ khi!

Mã cụ thể của đạo đức được chỉ định.

Sau đó, đạo đức đi vào chính nó! Một khi chúng tôi xác định mã nào chúng tôi muốn nói, đạo đức có lợi thế rõ ràng về sự rõ ràng và chính xác. Điều gì được bao phủ bởi quy tắc đạo đức này? Nó trong mã. Ai bị ràng buộc bởi đạo đức này? Chỉ những người màveve tự nguyện đăng ký nó. Bạn thậm chí có thể tưởng tượng một ngày mà bạn có thể hỏi về điều gì về đạo đức được bảo vệ bởi đạo đức không? Và nhận được một câu trả lời thẳng thắn và không gây tranh cãi? Có lẽ không phải nơi tự do tuân thủ.

Tuyệt vời! Một quy tắc đạo đức cụ thể là ít tranh cãi. Là chính xác hơn. Nó sẽ phải như vậy, trừ khi nó BẮT ĐẦU bộ quy tắc đạo đức điên rồ nhất từng được đặt ra. Toàn bộ vấn đề là đặt nó ra một cách đơn giản: ở đây, hành vi đúng đắn, và nói tất cả chúng ta.

Do đó, đạo đức có hai tầng khác biệt (với các sắc thái phụ và tông màu khác nhau giữa các giác quan tốt hơn của nó): nó giống hệt nhau (đồng nghĩa) với đạo đức, hoặc theo nghĩa khác biệt hữu ích của nó, nó là một tập hợp con của đạo đức.

Đạo đức là bất kỳ mối quan tâm đúng và sai, với việc nói giữa để hỗ trợ đúng hay chống lại sai. Do đó, tại sao nó lại trên khắp bản đồ. Nó có thể là bất cứ điều gì giữa lương tâm của bạn và một danh sách 1.128 điểm của donts bạn ban hành hàng ngày, bằng cách tránh cẩn thận. Và danh sách của bạn có thể được chia sẻ bởi 1,2 tỷ người, hoặc bởi không ai. Không ai biết có bao nhiêu danh sách don don đạo đức ngoài kia.

Luật (ít nhất là trong bộ luật hình sự) cũng là một tập hợp con của đạo đức. Luật là một bộ quy tắc ứng xử đúng đắn của thuê bao không tự nguyện. Tất cả những người sống trong phạm vi quyền hạn của mình đều phải chịu trách nhiệm, với một danh sách công khai các hành vi bị trừng phạt, được thuê giúp đỡ để thực thi và bắt, theo thủ tục tố tụng cho bị cáo và hình phạt cho tội lỗi.

Vì thế! Mọi người hiểu bao nhiêu sự phân biệt này?

Mọi người nói chung nhận được ý nghĩa đồng nghĩa, ngay cả khi chỉ là một vấn đề thực tế thông thường. Họ có thể lật lẫn nhau trong tâm trí, bất cứ khi nào ai đó sử dụng một hoặc một từ khác theo cách chung này. Họ biết những gì có nghĩa là, nói chung. (Nói đúng và sai, nói chung.)

Mọi người thường hiểu sai về đạo đức là khác biệt về chất trong một số cách bí ẩn đối với đạo đức. Họ sai, trừ khi một quy tắc đạo đức được chỉ định. Tuy nhiên, nhiều người thích một hoặc một từ khác vì sự khác biệt này họ nhận thấy. Sự lựa chọn giữa họ không sai - chúng tôi hoàn toàn tự do thích giữa hai từ đồng nghĩa, tôi hy vọng! - ngay cả khi nó có thể được thành lập trong một sự hiểu lầm.

Mọi người thường hoàn toàn hiểu rằng có những quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Họ đã nghe nó đề cập đến - bác sĩ, luật sư, công chức, nhà giáo dục, nhiều ngành nghề khác nhau có công việc đòi hỏi sự tin tưởng đặc biệt của công chúng, và do đó đã áp dụng một tiêu chuẩn hành vi đặc biệt, cao hơn. Nó có một công việc bán hàng trên sự tự tin của cộng đồng, mọi người có được điều đó.

Hầu hết mọi người không rõ ràng những gì liên quan đến các mã làm việc này có liên quan đến vaguer (đồng nghĩa với đạo đức) đạo đức.

Hầu hết mọi người thực sự mơ hồ về đạo đức triết học, ngoại trừ như một điều cổ xưa (hầu hết mọi người đều mơ hồ về triết học ngoại trừ như một điều cổ xưa).

Cuối cùng: hầu hết mọi người, nếu bạn chỉ ra rằng có đạo đức tôn giáo, đạo đức phi tôn giáo (thậm chí phản tôn giáo), rằng đạo đức hoặc đạo đức có thể hoàn toàn mang tính cá nhân, không hệ thống hoặc được mã hóa cao, sẽ bị bực tức với bạn. Sau đó, những gì khác biệt? Tại sao thậm chí có hai từ?

Chà, đó là một câu chuyện thú vị, nhưng chúng tôi đã hết thời. Dù sao, từ nguyên không có nghĩa. Đó là bóng ma mất đi ý nghĩa ám ​​ảnh có nghĩa là ngôi nhà. Chỉ có thể phát hiện đối với các nhà tâm linh mà chúng ta gọi là nhà từ nguyên học và từ chuyên viên máy tính! (Chào!)

Đủ cho ngày hôm nay để nói rằng trong đó hai từ chia sẻ một ý nghĩa đồng nghĩa, theo nghĩa đó không có sự khác biệt.

Nhưng có những giác quan khác. Một cách riêng biệt, bình đẳng, độc lập có giá trị sử dụng. Mỗi từ có chúng. Trong các giác quan này, mỗi giác quan có thể khác biệt hữu ích với nhau.

Đơn giản là không có cách nào để ngăn chặn đạo đức của người Hồi giáo và người đạo đức của người Hồi giáo khỏi sự hội tụ đồng nghĩa của họ. Tôi biết, tôi biết nó rất bất tiện cho những người trong chúng tôi. Nhưng việc sử dụng trong ngôn ngữ sống chi phối, ghi đè tất cả các từ điển với một tiếng cười và một tiếng khịt mũi! Làm cho họ phải tranh giành sau khi sử dụng để cập nhật danh sách của họ, hoặc được tuyên bố là kém chất lượng. Từ điển không phải là thẩm quyền, và không thể là: chúng là phóng sự. Và đối với chúng tôi, chúng tôi cố gắng ngăn chặn sự tiến hóa ngữ nghĩa hội tụ như vậy bằng cách áp đặt có nghĩa là Gabriel sẽ là Lọ

Càng tốt, sai. Hãy để Lừa chỉ nói sai, và để nó ở đó.


Câu trả lời 2:

Vâng, lẻ tẻ.

Đạo đức thông thường đề cập đến các quy tắc ứng xử được công nhận đối với một lớp hành động cụ thể của con người hoặc một nhóm hoặc văn hóa cụ thể.

Trong khi đó, đạo đức được gọi là các nguyên tắc hoặc thói quen liên quan đến hành vi đúng hay sai. Trong khi đạo đức cũng quy định dos và donts, đạo đức cuối cùng là một la bàn cá nhân đúng sai.

Trong khi đó đạo đức bắt nguồn từ một nguồn bên ngoài và thường được xã hội cấy ghép thông qua việc truyền bá không ngừng từ các giai đoạn rất nhạy cảm của cuộc sống, đạo đức của con người, được phát triển một cách nội tâm, vượt qua các chuẩn mực văn hóa.


Câu trả lời 3:

Vâng, lẻ tẻ.

Đạo đức thông thường đề cập đến các quy tắc ứng xử được công nhận đối với một lớp hành động cụ thể của con người hoặc một nhóm hoặc văn hóa cụ thể.

Trong khi đó, đạo đức được gọi là các nguyên tắc hoặc thói quen liên quan đến hành vi đúng hay sai. Trong khi đạo đức cũng quy định dos và donts, đạo đức cuối cùng là một la bàn cá nhân đúng sai.

Trong khi đó đạo đức bắt nguồn từ một nguồn bên ngoài và thường được xã hội cấy ghép thông qua việc truyền bá không ngừng từ các giai đoạn rất nhạy cảm của cuộc sống, đạo đức của con người, được phát triển một cách nội tâm, vượt qua các chuẩn mực văn hóa.