Ai Cập: Sự khác biệt giữa copts và Ai Cập là gì?


Câu trả lời 1:

Không có sự khác biệt dân tộc chính giữa hai nhóm tôn giáo. Chỉ là phần lớn dân số Ai Cập, đặc biệt là ở phía bắc của đất nước dần dần chuyển sang đạo Hồi.

Cũng phải nói rằng không phải tất cả người Ai Cập đều là người gốc cổ đại. Đã có sự kết hợp của các dân tộc khác với đất nước chào đón này: Hittites, Do Thái, Hy Lạp, La Mã từ khắp đế quốc và tất nhiên là người Ả Rập. Khi nhóm văn hóa cầm quyền Ả Rập thay thế Coptic là ngôn ngữ chính, giống như tiếng Anh thay thế tiếng Wales ở Anh.


Câu trả lời 2:

Copts là một giáo phái Kitô giáo sơ khai bắt đầu ở Alexandria và sống sót sau sự trỗi dậy của Hồi giáo ở Ai Cập bắt đầu từ thế kỷ thứ 7. Ngày nay họ là thiểu số ở Ai Cập.

Ai Cập là quốc tịch của công dân sống ở Ai Cập. Một người Ai Cập có thể là Kitô hữu, Coplic, Hồi giáo hoặc Do Thái (Phần lớn người Do Thái ở Ai Cập đã buộc phải rời khỏi đất nước trong thời đại Nasser)

Đây là một liên kết để biết thêm thông tin bạn có thể muốn đọc:

5 điều cần biết về Kitô hữu Coplic Ai Cập


Câu trả lời 3:

Copts và Ai Cập là những từ đồng nghĩa, mặc dù Copts chủ yếu được sử dụng để chỉ người Ai Cập Kitô giáo bản địa. Người Ả Rập đã sử dụng từ Qubt để chỉ người Ai Cập vào thế kỷ thứ 6 trong cuộc chinh phục Ai Cập của họ. Từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp Aegyptius từ đó từ tiếng Anh Ai Cập. Theo thời gian, người Ai Cập đã điều chỉnh ngôn ngữ Ả Rập và việc sử dụng ngôn ngữ Coplic chỉ bị giới hạn trong những lời cầu nguyện trong nhà thờ. Coptic là giai đoạn cuối cùng của ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, nó đơn giản là ngôn ngữ cổ được viết bằng bảng chữ cái Hy Lạp với việc thêm 6 chữ cái từ Demotic bảng chữ cái. Điều đáng chú ý là trong ngôn ngữ cổ của chúng ta gọi Ai Cập là Kemet hoặc Keme và người Ai Cập là REM KEMET (cùng một từ được sử dụng trong Demotic, Hieroglyphic và Coptic.) Masra được người Assyria sử dụng để chỉ Ai Cập, từ nó đến từ tiếng Ả Rập Misr và từ tiếng Do Thái Misriam


Câu trả lời 4:

Copts và Ai Cập là những từ đồng nghĩa, mặc dù Copts chủ yếu được sử dụng để chỉ người Ai Cập Kitô giáo bản địa. Người Ả Rập đã sử dụng từ Qubt để chỉ người Ai Cập vào thế kỷ thứ 6 trong cuộc chinh phục Ai Cập của họ. Từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp Aegyptius từ đó từ tiếng Anh Ai Cập. Theo thời gian, người Ai Cập đã điều chỉnh ngôn ngữ Ả Rập và việc sử dụng ngôn ngữ Coplic chỉ bị giới hạn trong những lời cầu nguyện trong nhà thờ. Coptic là giai đoạn cuối cùng của ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, nó đơn giản là ngôn ngữ cổ được viết bằng bảng chữ cái Hy Lạp với việc thêm 6 chữ cái từ Demotic bảng chữ cái. Điều đáng chú ý là trong ngôn ngữ cổ của chúng ta gọi Ai Cập là Kemet hoặc Keme và người Ai Cập là REM KEMET (cùng một từ được sử dụng trong Demotic, Hieroglyphic và Coptic.) Masra được người Assyria sử dụng để chỉ Ai Cập, từ nó đến từ tiếng Ả Rập Misr và từ tiếng Do Thái Misriam