Ngữ pháp: sự khác biệt giữa "tách rời" và "một phần" là gì?


Câu trả lời 1:

Lựa chọn của B ăn là đúng.

Từ hai chữ một phần, một phần thường được ghép nối với từ của một phần của cộng đồng Quora.

Cách biệt với một thứ gì đó là tránh xa nó: ra Khi tôi rời xa máy tính, tôi tách khỏi cộng đồng Quora.

Dưới đây là bài viết làm rõ hai phần, ngoài hoặc một phần - Cách chính xác để sử dụng mỗi - Nữ hoàng, NY English Society.


Câu trả lời 2:

Những từ này hoạt động như những phần khác nhau của lời nói và không bao giờ có thể thay thế cho nhau. Trong thực tế, có khá nhiều ý nghĩa trái ngược.

Apart là một trạng từ có nghĩa là tách biệt. Một phần là cụm danh từ có nghĩa là cùng nhau hoặc được kết nối bằng cách nào đó.

Ở đây, một bài đăng bạn có thể sử dụng để theo dõi hai bài viết trong tương lai, Ngoài một phần: Sự khác biệt là gì? - Viết giải thích.