Làm thế nào bạn có thể nói sự khác biệt giữa oxit beryllium và magiê oxit?


Câu trả lời 1:

Có một vài cách khác nhau.

Nếu bạn có các mẫu tinh thể oxit beryllium (BeO) và magiê oxit (MgO) thì không vấn đề gì, BeO có cấu trúc tinh thể hình lục giác trong khi MgO có cấu trúc hình khối.

Nếu bạn có một thiết bị nhiệt độ rất cao để đo các điểm nóng chảy, BeO sẽ tan chảy ở 2507 ºC, MgO ở 2852 ºC.

Bạn có thể kiểm tra mật độ vì mật độ BeO là 3,01 g / mL, MgO có ở mức 3,6 g / mL. Đo mật độ khá dễ dàng, chỉ cần đặt một mẫu đã cân vào một chất lỏng mà muối không hòa tan (ví dụ hexane) và đo sự tăng thể tích (thực hiện thí nghiệm trong một hình trụ tốt nghiệp).

Mặc dù không thực sự là một ý tưởng tốt, bột BeO gây ung thư, nhưng MgO không độc hại. Vì vậy, liều chuột và xem nếu họ phát triển ung thư.

Có lẽ là những cách khác, quá.