Làm thế nào bạn có thể nói sự khác biệt giữa hai yếu tố khác nhau?


Câu trả lời 1:

Đầu tiên người ta phải xác định xem người ta đang xử lý một hợp chất hay một nguyên tố.

Điều này có thể được thực hiện bằng một số phương pháp, một phương pháp là điện phân nhiệt khác để tách các nguyên tố - oxit thủy ngân

Sau đó, nếu xác định rằng một người đang xử lý một phần tử, với việc sử dụng bảng tuần hoàn, chúng ta có thể thực hiện các bước sau

người ta có thể phân tích sâu hơn. Hành vi của khí, trơ (heli, argon) hoặc phản ứng cao như clo. Ngoài ra hành vi theo luật khí như PV = nRT. Khi chúng trở thành chất rắn hoặc chất lỏng trong các điều kiện này Xử lý chất rắn, phản ứng, dẫn điện (natri, magiê), quang phổ (vàng, bạc, bạch kim) là đường màu vàng cho natri và khối lượng quang phổ tất cả sẽ giúp xác định một yếu tố.

Cũng quan sát phổ biến, vàng bạc platinum.carbon, phốt pho.