Làm thế nào để bạn giải thích sự khác biệt giữa đá lửa xâm nhập và cực đoan (cho một ví dụ về mỗi loại)?


Câu trả lời 1:

Đá chuyên sâu hình thành ở độ sâu, bên trong buồng magma nơi magma nguội đi tương đối chậm hơn. Vì vậy, kích thước hạt của các loại đá này là lớn hơn. Ví dụ: Dunite

Đá đùn ở mặt khác hình thành trên bề mặt. Khi magma xuất hiện trên bề mặt, nó tương tác với đá đất nước lạnh hơn cũng như với không khí. Nó nguội đi tương đối nhanh hơn và do kết quả của quá trình làm lạnh nhanh, kích thước hạt tương đối mịn hơn, bạn có thể thấy sự hiện diện của vật liệu thủy tinh dưới kính hiển vi khúc xạ.

Ví dụ: đá bazan