Làm thế nào để bạn biết sự khác biệt giữa thoát vị và căng cơ bụng?


Câu trả lời 1:

Tôi biết thoát vị là gì nhưng tôi không hiểu bụng căng thẳng. Tôi thấy mọi người hầu như mỗi tuần bị đau háng và không thoát vị rõ ràng nhưng tôi không thể xác định chính xác điều gì gây ra cơn đau. Chúng tôi gọi nó là inguinodynia, căng bẹn, đau cơ hoặc một cái gì đó tương tự nhưng trong thực tế chúng tôi không biết điều gì gây ra nó. Nó thường giải quyết trong một vài tháng và đôi khi trở thành thoát vị.