Làm thế nào để bạn nhớ sự khác biệt giữa cation và anion?


Câu trả lời 1:

Có một sự khác biệt đơn giản nhưng quan trọng giữa cation và anion. Các cation là những loài mang điện tích dương trên chúng hoặc bị loại bỏ do mất elctrons do đó có điện tích dương. Mặt khác, Anion là những loài mang điện tích âm và được hình thành bằng cách chấp nhận các electron từ các loài khác. Ngoài ra các cation thường có kích thước nhỏ hơn so với nguyên tử mẹ trong khi các anion có kích thước lớn hơn.