Làm thế nào để bạn biết sự khác biệt giữa vít số liệu và vít tiếng Anh?


Câu trả lời 1:

Cách dễ nhất mà tôi thấy là sử dụng thước đo ren mà bạn thực sự có thể vặn vào. Họ thường đi theo bộ như thế này: Đồng hồ đo chủ đề. Sử dụng một caliper hoặc công cụ khác có thể hoạt động nhưng nó có xu hướng mất nhiều thời gian hơn.

Một phương pháp khác tôi từng thấy được sử dụng là trên Pinterest. Ai đó đã vặn một cỡ Tee Nuts vào gỗ (hạt dẻ tự giữ trong gỗ sau khi cài đặt) và viết kích thước bằng sharpie bên cạnh chúng, sau đó khi cần đo một cái bu-lông, họ có thể thử vặn nó vào một trong các đai ốc xem nếu nó phù hợp.