Trong trạng từ, sự khác biệt giữa "Chưa bao giờ" so với "Bao giờ chưa" so với "Chưa"?


Câu trả lời 1:

Tôi không quen thuộc với cả những người chưa bao giờ, hay chưa bao giờ, hay những người khác - những công trình đó ít nhất không phải là một phần của tiếng Anh Anh. Các từ có thể được nhìn thấy cùng nhau, nhưng chúng không được nối. Ví dụ: Đây là loại táo ngon nhất từ ​​trước đến nay, nhưng nó vẫn có thể ngọt hơn một chút.

Tuy nhiên, về cơ bản là một cách nói lạ mắt. Đó là sắc thái của ý nghĩa nghiêng nhiều hơn về việc nói về một điều gì đó trong một mệnh đề khác của câu đang xảy ra bất chấp những gì đang diễn ra trong mệnh đề trước.

Có thể bạn đang trở nên bối rối với từ được ghép lại với nhau. Tuy nhiên, nghe có vẻ hơi giống như Never Never Yet nếu nói một cách nhanh chóng, và có nghĩa là một điều tương tự như của Tuy nhiên.