Trong tiếng Pháp, có gì khác biệt giữa những người khác chúng tôi, một người khác, bạn là người khác, người khác, người khác và người khác


Câu trả lời 1:

Từ quan điểm của người Pháp Metropolitan, chúng tôi - bạn, bạn - những người khác và họ - những người khác là những hình thức cổ xưa của đại từ nhân xưng hiện đại chúng tôi, bạn và họ.

Những đại từ này vẫn tồn tại trong tiếng Pháp không chính thức của Canada (Quebec, New Brunswick), cũng như tiếng Pháp Cajun (Louisiana) nơi chúng được sử dụng như các hình thức tiêu chuẩn bất kể đăng ký mặc dù rõ ràng là phổ biến hơn so với nous-autres.

  • Tiếng Pháp chuẩn
  • Tiếng Pháp

Về cơ bản, chúng là phiên bản tiếng Pháp của đại từ tiếng Tây Ban Nha nos [otros] và vos [otros], mặc dù cách sử dụng của chúng có hơi khác nhau.