Trong tiếng Nhật, sự khác biệt giữa 頼 む và く là gì?


Câu trả lời 1:

頼 (tanomu) có nghĩa là cầu xin một cái gì đó hoặc yêu cầu một cái gì đó trong khi 聞 く (kiku) có nghĩa là để hỏi. Khi bạn nhờ ai đó làm gì đó, bạn sử dụng tanomu, vd