Trong âm nhạc, sự khác biệt giữa cao độ và âm lượng là gì?


Câu trả lời 1:

Cao độ là hiện tượng cảm nhận về tần số. Theo thuật ngữ thông thường, hàng ngày, nó có âm thanh cao hay thấp. Hãy tưởng tượng âm thanh của một piccolo. Bây giờ hãy tưởng tượng âm thanh của tuba. Bên cạnh thực tế là chúng có chất lượng âm sắc khác nhau (âm sắc), đặc điểm đầu tiên mà bạn có thể nghĩ đến khi đối chiếu hai âm thanh đó là âm thanh piccolo thực sự rất cao và tuba thực sự thấp.

Âm lượng chỉ là âm lượng (là hiện tượng cảm nhận về biên độ).


Câu trả lời 2:

Cao độ là tần số: Đo bằng Hz (Hertz)

Âm lượng là áp suất âm thanh: Đo bằng Db (Decibels)

Ví dụ: Âm lượng của máy bay phản lực lớn hơn máy cắt cỏ vì áp suất âm thanh do động cơ phản lực tạo ra lớn hơn nhiều so với động cơ 2 thì.

Các dây mỏng trên đàn violin có độ cao (tần số) cao hơn nhiều so với dây đàn guitar bass. Chúng có đường kính nhỏ hơn theo nghĩa đen.


Câu trả lời 3:

Cao độ là tần số: Đo bằng Hz (Hertz)

Âm lượng là áp suất âm thanh: Đo bằng Db (Decibels)

Ví dụ: Âm lượng của máy bay phản lực lớn hơn máy cắt cỏ vì áp suất âm thanh do động cơ phản lực tạo ra lớn hơn nhiều so với động cơ 2 thì.

Các dây mỏng trên đàn violin có độ cao (tần số) cao hơn nhiều so với dây đàn guitar bass. Chúng có đường kính nhỏ hơn theo nghĩa đen.