Trong Objective-C hoặc C ++, sự khác biệt giữa các đối tượng và tiêu đề là gì?


Câu trả lời 1:

Bạn có thể nhầm lẫn hai chủ đề khác nhau. 1) Sự khác biệt và cách sử dụng các tiêu đề và tệp nguồn. 2) Sự khác biệt giữa một lớp và một đối tượng.

1) Trong C ++ và Objective C nói chung, một tiêu đề được sử dụng để khai báo một lớp myClass.h và tệp nguồn được sử dụng để khai báo việc thực hiện của lớp đó myClass.m cho Objective C, myClass.cpp hoặc .cc cho C ++. Các tiêu đề và tệp nguồn có thể và thường được sử dụng cho nhiều thứ hơn là chỉ khai báo và triển khai lớp nhưng để đơn giản ...

2) Để một lần nữa giữ cho nó đơn giản, một lớp trong C ++ và Objective C là các mô tả về sự vật (đối tượng). Nếu bạn định viết mô tả về một chiếc ô tô, thì đó là hành vi như di chuyển và rẽ, và các thuộc tính như màu sắc và hình dạng sẽ là một lớp. Mô tả của bạn không phải là một chiếc xe mà nó chỉ là một mô tả về một chiếc xe hơi. Tôi gần như đã nói mẫu nhưng đó là một điều khác hoàn toàn trong C ++ (đọc chúng, rất tuyệt). Một đối tượng, mặt khác, là chính nó. Trong tương tự của chúng tôi chiếc xe của bạn là đối tượng. Điều mà lớp mô tả. Khi lập trình, bạn sử dụng lớp để báo cho trình biên dịch bạn muốn phân bổ không gian lưu trữ và nó trả lại cho bạn một đối tượng. Đi từ Class đến Object được gọi là khởi tạo. Trong C ++, điều này thường được thực hiện với myClass () mới và trong Objective C với [[myClass alloc] init]. Có nhiều cách khác điều này xảy ra nhưng đó là những trường hợp đơn giản.

Để mang chúng trở lại với nhau. Mô tả xe của bạn (lớp) sẽ đi vào một tệp tiêu đề và việc triển khai lớp sẽ đi vào một tệp nguồn. Ở một nơi khác trong ứng dụng của bạn, bạn sẽ #import cho Obj C hoặc #include trong C ++ tệp tiêu đề của bạn và sau đó bạn có thể khởi tạo lớp mới sáng bóng của mình thành một đối tượng.

Bạn có thể tìm thấy vô số tài liệu miễn phí tuyệt vời trên các trang web lập trình và youtube sẽ đưa bạn qua các ví dụ C ++ và Objective C đơn giản. Cả hai đều là những ngôn ngữ thú vị có thể khó học nhưng rất mạnh để sử dụng.

Chúc may mắn.