Trong vật lý, sự khác biệt giữa sức mạnh và lực lượng là gì?


Câu trả lời 1:

Họ là hai việc khác nhau:

Quyền lực

  • Là lượng năng lượng được truyền trên một đơn vị thời gian Được bảo đảm tính bằng watt, trong đó một watt là một joule năng lượng được truyền mỗi giây Ví dụ, bóng đèn thường có công suất tối đa trên chúng. Hãy nói rằng nó là 60W. Điều này có nghĩa là 60 joules năng lượng được truyền qua bóng đèn mỗi giây Đơn giản hơn, nếu ai đó nói rằng bạn có cơ bắp mạnh mẽ, bạn có thể phát triển nhiều năng lượng hơn, bởi vì bạn có thể truyền nhiều năng lượng hơn trong một khoảng thời gian nhất định, giúp bạn nâng tạ hoặc không có gì. Sẽ không hữu ích lắm nếu bạn có thể truyền nhiều năng lượng trong một thời gian rất dài; bạn cần truyền năng lượng nhanh chóng, nếu không trọng lực sẽ lại kéo vật nặng trở lại

Lực lượng

  • Được định nghĩa là sự tương tác giữa hai vật thể, gây ra sự thay đổi trong chuyển động của một trong hai hoặc cả hai Được bảo đảm ở newton, trong đó một newton là lực cần thiết để tăng khối lượng 1kg với tốc độ 1 m / s², không có lực nào khác Ví dụ, trong vật lý, trọng lượng của bạn được đo bằng newton, bởi vì lực hấp dẫn của Trái đất tác dụng một lực lên mọi vật thể trong trường hấp dẫn của nó, nó vô cùng lớn (hay họ nói vậy)

Lượng năng lượng được truyền có thể được tính bằng cách nhân lực lên một vật với khoảng cách di chuyển theo hướng của lực, một lần nữa không có lực đối kháng. Chia điều này theo thời gian thực hiện mang lại sức mạnh.


Câu trả lời 2:

Lực: là lực đẩy hoặc lực kéo, và phụ thuộc vào quán tính của vật thể (khả năng chống thay đổi trạng thái / chuyển động của nó)

Định nghĩa vật lý của lực: F = ma

Lực được đo bằng Newton

Công việc: một thước đo lực gây ra sự dịch chuyển theo hướng của lực.

Làm việc = F • d, trong đó F = lực và d = chuyển vị theo hướng của lực. • là sản phẩm chấm.

Công việc được đo bằng Joules.

Sức mạnh: là thước đo xem có bao nhiêu công việc đang được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định

P = W / t

Nói cách khác, sức mạnh cho bạn biết bao nhiêu lực gây ra sự dịch chuyển theo hướng của lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Công suất được đo bằng Joules / giây hoặc watts.