Trong tiếng Nga, sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha là gì?


Câu trả lời 1:

о о о means nghĩa là nhớ và ghi nhớ là để nhớ lại một ký ức. Thực sự không có cách nào khác để giải thích nó.

Ý nghĩa chỉ là "ghi nhớ" theo nghĩa để ghi nhớ, lưu giữ (trong bộ nhớ), vì vậy nó không ràng buộc bất kỳ bối cảnh tạm thời nào.

Gần nhất với phần mềm là "nhớ lại", "hồi tưởng". Vì vậy, nó là một cái gì đó về việc có một cái gì đó trong tâm trí một lần nữa.

Đối chiếu:

  • Maria nhớ lại công việc. (Maria [luôn luôn] nhớ về công việc). Maria nhớ công việc. ([Đột nhiên] Maria nhớ về công việc).