Ở dạng bảng, sự khác biệt giữa kinh độ và vĩ độ là gì?


Câu trả lời 1:

Rõ ràng nhất của sự khác biệt là các đường mà chúng được biểu diễn cắt nhau ở một góc bên phải. Tuy nhiên, tôi không rõ về ý nghĩa của câu hỏi - cụ thể, ý của bạn là gì trong trò chơi ở dạng bảng.

Nếu bạn cần tôi đặt sự khác biệt vào một bảng, tôi không biết làm thế nào để làm điều đó và để nó phục vụ một mục đích hữu ích. Vì vậy, nếu đó là ý định của bạn, tôi không thể giúp được gì; ngoài ra, nó có vẻ là một bài tập về nhà.

Nếu bạn có một mục tiêu khác trong tâm trí, hãy cho tôi biết và tôi sẽ hỗ trợ bạn hết khả năng của mình.