Intel (công ty): Sự khác biệt giữa IC và Chip là gì?


Câu trả lời 1:

Một con chip về cơ bản là một thiết bị trong đó chương trình, một khi được lưu, không thể thay đổi lại được. Giống như tất cả chúng ta đã chơi các trò chơi video trong thời thơ ấu của chúng tôi, bao gồm các con chip màu xanh lá cây mà chúng ta đã trang bị trong trò chơi video được thiết lập và bắt đầu thưởng thức trò chơi. Vì vậy, chip chỉ được sử dụng cho một mục đích duy nhất. Mặt khác, IC là một thiết bị không có bộ nhớ và có thể được lập trình lại nhiều lần như người dùng muốn. Giống như IC của opamp 741. Opamp IC được sử dụng cho mục đích khuếch đại và nó cũng được sử dụng như một thành phần mạng trong các mạch lớn hơn. Vì vậy, IC là mục đích chung không có chức năng xác định cụ thể. Giống như opamp được sử dụng không chỉ để khuếch đại mà nó còn được sử dụng để tạo ra các mạch lớn hơn như bộ dao động, bộ giữ sóng, v.v.