Sự khác biệt giữa 120 và 240 Hz có đáng chú ý trên HDTV LCD LED không? http://www.pcworld.com/article/181089/does_120hz_or_240hz_really_make_a_difference.html


Câu trả lời 1:

Thật đáng chú ý nếu bạn biết nơi để tìm và bạn xem đúng nội dung.

Trong chơi game, nhiều khả năng nội suy 120/240 Hz bị tắt, vì giảm thiểu độ trễ đầu vào quan trọng hơn nhiều so với thời gian phản hồi pixel.

Nói chung, TV từ 60 Hz đến 120 Hz thực hiện phép nội suy khung hình thực sự.

Từ 120 Hz đến 240 Hz, hầu hết các TV chỉ cần chèn một khung màu đen.

Nếu thời gian đáp ứng là quan trọng, hãy lấy huyết tương (nhưng hãy cẩn thận với khả năng bị bỏng).