Là sự khác biệt tiềm năng giữa bất kỳ hai điểm của một mạch giống nhau?


Câu trả lời 1:

Sự khác biệt tiềm năng (giảm) sẽ tăng tuyến tính với khoảng cách giữa hai điểm vì điện trở của một dây dẫn là một hàm của chiều dài (và chiều rộng) của dây. Nếu mạch điện tử của Cameron có quy mô truyền tải điện trên toàn quốc thì sẽ rất có ý nghĩa, nếu nó ở trong một mạch tích hợp thì nó sẽ cực kỳ nhỏ.


Câu trả lời 2:

Nó tương đương với chiều cao giữa hai điểm trong một cảnh quan.

Giả sử điểm A đang có điện thế 12 V đối với mặt đất / tham chiếu và điểm B đang có điện thế 5V so với mặt đất. Khi đó điểm A có điện thế 7V trên điểm B. Hoặc chênh lệch tiềm năng giữa điểm A và B là 7V. Ngược lại, sự khác biệt tiềm năng giữa B và A là - 7V.

Tôi hy vọng bạn đã nhận nó.