Có sự khác biệt nào giữa tên thương hiệu và logo của thương hiệu không?


Câu trả lời 1:

Có một sự khác biệt lớn giữa hai. Mặc dù chúng thường được sử dụng thay thế cho nhau, logo không phải là một thương hiệu.

Một thương hiệu tốt nhất có thể được mô tả như một cảm giác hoặc lời hứa liên quan đến một công ty. Hãy nghĩ về Nike hứa hẹn sự xuất sắc thể thao, hoặc Apple hứa hẹn các sản phẩm cao cấp. Mọi người liên kết Walmart với sự thuận tiện và chi phí thấp. Mercedes là tất cả về sang trọng. Đó là thương hiệu, và tất cả tiếp thị của họ củng cố cảm giác hoặc lời hứa đó.

Logo là yếu tố trực quan chính gắn liền với một công ty. Những người nổi tiếng nhất sẽ bao gồm Nike swoosh, Apple hoặc con công NBC. Một logo tốt là đơn giản và dễ nhận biết. Nếu tiếp thị là một chuyến tàu đưa thương hiệu ra thế giới, thì logo là động cơ.

Một công ty kiểm soát tốt thương hiệu của họ trở thành một thương hiệu. Nike đã dành nhiều năm và hàng triệu đô la tiếp thị để làm cho sản phẩm của họ đồng nghĩa với sự tuyệt vời. Bây giờ mọi người sẵn sàng trả giá cao cho bất cứ điều gì với Nike swoosh trên đó, vì lời hứa xuất sắc. Nike đã trở thành một thương hiệu vì họ kiểm soát thương hiệu của họ và khiến người tiêu dùng tin vào nó.


Câu trả lời 2:

Không. Chúng không giống nhau.

Logo và thương hiệu là hai thứ khác nhau phải hoạt động cùng nhau.

Logo là gì?

logo là một yếu tố dễ tái sản xuất và dễ nhận biết. Nó bao gồm một tên, biểu tượng, màu sắc cụ thể hoặc nhãn hiệu. Logo là một bản trình bày trực quan về tên và vị trí kinh doanh. Logo được thiết kế tốt sẽ gợi lại một khoảnh khắc, ký ức hoặc cảm xúc từ người xem cho chủ sở hữu logo. Logo được xác định tên thương hiệu và giao tiếp với nó.

Một thương hiệu là gì?

Một thương hiệu là định nghĩa của kinh doanh nó không chỉ là một biểu tượng. Nó đại diện cho danh tiếng và vị thế kinh doanh trên thị trường. Đó là bản chất của công việc kinh doanh của bạn, một nhận thức về giá trị mà Lứa hứa với khách hàng của bạn

Kiểm tra các đồ họa này cho thấy sự khác biệt giữa Logo và thương hiệu -


Câu trả lời 3:

Không. Chúng không giống nhau.

Logo và thương hiệu là hai thứ khác nhau phải hoạt động cùng nhau.

Logo là gì?

logo là một yếu tố dễ tái sản xuất và dễ nhận biết. Nó bao gồm một tên, biểu tượng, màu sắc cụ thể hoặc nhãn hiệu. Logo là một bản trình bày trực quan về tên và vị trí kinh doanh. Logo được thiết kế tốt sẽ gợi lại một khoảnh khắc, ký ức hoặc cảm xúc từ người xem cho chủ sở hữu logo. Logo được xác định tên thương hiệu và giao tiếp với nó.

Một thương hiệu là gì?

Một thương hiệu là định nghĩa của kinh doanh nó không chỉ là một biểu tượng. Nó đại diện cho danh tiếng và vị thế kinh doanh trên thị trường. Đó là bản chất của công việc kinh doanh của bạn, một nhận thức về giá trị mà Lứa hứa với khách hàng của bạn

Kiểm tra các đồ họa này cho thấy sự khác biệt giữa Logo và thương hiệu -