Sự khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ là gì?


Câu trả lời 1:

Tôi nói rằng sự khác biệt lớn nhất là một dân số đông đảo so với dân số quá mức.

Sự quá đông dân của Trung Quốc làm cho tất cả sự khác biệt. Có sự ô nhiễm điên rồ, nghèo đói điên rồ, quy tắc một con khiến nó trở thành một nền văn hóa thiếu thốn với quá nhiều nam giới, lao động rẻ mạt vì có rất nhiều nguồn cung và cơ cấu kinh doanh và xã hội tuân thủ / sao chép mà ít đổi mới.

Dân số quá mức đã thực sự ra lệnh cho cách Trung Quốc tạo ra các chính sách của mình trong hơn 100 năm qua.