Sự khác biệt giữa cấu trúc 2D và 3D trong phân tích cấu trúc là gì?


Câu trả lời 1:

2D và 3D đề cập đến kích thước thực tế trong không gian làm việc của máy tính. 2D là "phẳng", sử dụng kích thước ngang và dọc (X và Y), hình ảnh chỉ có hai chiều và nếu quay sang một bên, nó sẽ trở thành một đường thẳng. 3D thêm kích thước chiều sâu (Z). Chiều thứ ba này cho phép xoay và hình dung từ nhiều góc độ. Về cơ bản nó là sự khác biệt giữa một bức ảnh và một tác phẩm điêu khắc.

Để biết thêm truy vấn, vui lòng truy cập kết xuất 3d | dịch vụ kết xuất 3d | nhóm trực quan 3d-3d