Sự khác biệt giữa một kiến ​​nghị cảnh báo và thông báo pháp lý là gì?


Câu trả lời 1:

Trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào của tòa án, một người đang chuyển tòa án để được cứu trợ chống lại đối thủ, phải đưa ra thông báo về yêu cầu của mình. Thông báo này được tìm thấy thông qua tòa án, nơi tòa án ra lệnh cho chế độ của thông báo đó. Điều này là để tuân theo các nguyên tắc cơ bản viz., Audi Fraum patrem, có nghĩa là nghe cả hai bên (trước khi đi đến kết luận). Trong khi đưa ra thông báo, tòa án hoãn phiên tòa tối đa 4 tuần, tùy thuộc vào tình huống của vụ án. Trong thời gian này, người khởi kiện phải chứng minh dịch vụ của thông báo.

Tuy nhiên, có một số vấn đề khẩn cấp, nơi người khởi kiện tiếp cận tòa án để được cứu trợ khẩn cấp. Trong những trường hợp như vậy, người khởi kiện yêu cầu tòa án ban hành khẩn cấp, mà không đưa ra thông báo cho bên kia như một biện pháp tạm thời. Lấy ví dụ, phù hợp với lệnh cấm (được gọi là ở lại, vì sự hiểu biết của công chúng, mặc dù có sự khác biệt về mực giữa hai người, nói một cách hợp pháp). Đối thủ của người khởi kiện đã xâm phạm tài sản của người khởi kiện bằng cách tiếp tục phá hủy bức tường ghép của người khởi kiện. Nguyên đơn / người khởi kiện tiếp cận tòa án về lệnh cấm để ngăn chặn bị đơn / bị đơn phá hủy bức tường ghép và trước đây không thể chờ 4 tuần để thông báo. Anh ta tìm kiếm sự cứu trợ ngay lập tức bằng cách lệnh. Tùy thuộc vào giá trị của vụ án, tòa án có thể ban hành lệnh tạm thời thường có hiệu lực cho đến khi bị đơn xuất hiện. Lệnh cấm tạm thời được đưa ra mà không cần nghe bị đơn vì lý do khẩn cấp được thiết lập bởi nguyên đơn, chỉ khi người được bảo vệ chưa nộp đơn.

Bằng cách cảnh báo, bị cáo yêu cầu tòa án không có lệnh nào được thông qua mà không cho anh ta cơ hội để được xét xử. Trong những trường hợp như vậy, tòa án cần phải đưa ra thông báo cho bị đơn, bất chấp sự thúc giục của nguyên đơn.

Hãy cẩn thận được điều chỉnh bởi phần 148A của Bộ luật tố tụng dân sự (CPC). Bất kỳ cảnh báo nào có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày nộp tại tòa án. Quá trình của Caveat là thực hiện nguyên tắc của tòa án để nghe cả hai bên tham gia vụ kiện trước khi thông qua bất kỳ mệnh lệnh nào.

Caveat phải được điền vào một định dạng cụ thể. Định dạng này khác với định dạng của kiến ​​nghị.

Hy vọng, tôi đã làm cho mục đích của Caveat rõ ràng. Bây giờ comimg để kiến ​​nghị. Đơn khởi kiện được nộp lên tòa án cho bất kỳ cứu trợ. Nó có thể là để yêu cầu tòa án kiểm tra tài sản phù hợp, kiểm tra một nhân chứng, để thực hiện một nghị định, khi nó được gọi là kiến ​​nghị thi hành án và như vậy. Một bản kiến ​​nghị có thể được đệ trình để tìm kiếm bất kỳ cứu trợ từ tòa án.