Sự khác biệt giữa bộ lọc HEPA cuối cùng và bộ lọc HEPA toàn thể là gì?


Câu trả lời 1:

Các thuật ngữ có xu hướng có ý nghĩa khác nhau từ nơi này đến nơi khác. Tôi đoán rằng những gì bạn đang yêu cầu phải làm với nơi đặt bộ lọc. Một bộ lọc HEPA có thể được đặt trong hội nghị nơi một bộ lọc hoặc một bộ lọc sẽ lọc toàn bộ hệ thống hoặc bạn có thể có một bộ lọc cho mỗi thanh ghi không khí cung cấp. Thông thường, có một ngân hàng sẽ tiết kiệm chi phí hơn, nhưng đối với các phòng sạch, ví dụ, chúng thường được đặt ở các cửa hàng cung cấp không khí để giảm thiểu khả năng có bất kỳ hạt nào bị hút xuống dòng lọc thông qua hành động của Venturi.