Sự khác biệt giữa Thành viên ACCA và Chi nhánh ACCA là gì?


Câu trả lời 1:

Vâng, hãy cho bạn một bản tóm tắt về thành viên ACCA và chi nhánh ACCA.

Thành viên ACCA: Một sinh viên ACCA sẽ trở thành thành viên ACCA sau khi hoàn thành tất cả các kỳ thi ACCA và có được ba năm kinh nghiệm thực tế và mô-đun kỹ năng đạo đức nghề nghiệp. Học sinh có được tư cách thành viên ACCA có thể sử dụng các chữ cái ACCA bên cạnh tên của mình. Để trở thành thành viên ACCA hoàn chỉnh, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu kinh nghiệm thực tế (PER).

Liên kết ACCA: Chứng nhận liên kết ACCA được trao bởi ACCA cho các sinh viên đã hoàn thành tất cả các kỳ thi ACCA (14 bài). Nếu các sinh viên muốn trở thành thành viên ACCA thì họ phải có được ba năm kinh nghiệm chuyên môn.

Nguồn: Chi nhánh ACCA, Giải thưởng & Tư cách thành viên, Lợi ích của tư cách thành viên ACCA

Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn.