Sự khác biệt giữa giải phẫu và y học là gì?


Câu trả lời 1:

Giải phẫu học là một nhánh của khoa học liên quan đến cấu trúc cơ thể của con người, động vật và các sinh vật sống khác, đặc biệt là được tiết lộ bằng cách mổ xẻ và tách các bộ phận.

Y học là một khoa học hoặc thực hành chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh (trong sử dụng kỹ thuật thường được thực hiện để loại trừ phẫu thuật).