Sự khác biệt giữa mỗi loại cảnh sát Ý là gì?


Câu trả lời 1:

Ở Ý có nhiều lực lượng cảnh sát chuyên ngành, có thể chia cho cảnh sát địa phương, cảnh sát dân sự và cảnh sát quân sự.

Cảnh sát địa phương

  • Polizia đô thị: về cơ bản là một cảnh sát bình thường, được triển khai tại các thị trấn nhỏ và chăm sóc tội phạm nhỏ.
  • Polizia tỉnhe: tương tự như đô thị Polizia, nhưng được triển khai ở các khu vực lớn hơn, hoặc các thành phố lớn.

Cảnh sát dân sự

  • Polizia di stato: cảnh sát dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhiệm vụ chính của họ là duy trì an ninh công cộng. Họ được trang bị tốt hơn cảnh sát địa phương.

Polizia di stato chứa một đơn vị đặc biệt cho hoạt động chống khủng bố, NOCS.

  • Cảnh sát nhà tù: cai ngục, và hộ tống tù nhân.

Cảnh sát quân sự

  • Bảo vệ tài chính: chuyên về tội phạm tài chính.
  • Carabinieri: một nhánh độc lập của lực lượng vũ trang Ý, nó là lực lượng cảnh sát và quân đội cùng một lúc. Thông thường nó có nhiệm vụ cảnh sát bình thường, nhưng trong trường hợp chiến tranh, nó có thể được triển khai trong chiến đấu, như ở Iraq hoặc Afghanistan.

Cơ quan này chứa nhiều đơn vị tinh nhuệ, giống như một trung đoàn nhảy dù có tên là Tiếng xứ Wales

Cacciatori di Calabria, chuyên hoạt động chống tội phạm có tổ chức.

Và GIS, một lực lượng đặc biệt cấp 1 chuyên về các hoạt động chống khủng bố, giải cứu con tin và chiến tranh đô thị. Chúng đã được triển khai ở Iraq, Afghanistan và nhiều quốc gia khác.


Câu trả lời 2:

Có Carabinieri là lực lượng cảnh sát quốc gia, chất lượng cao, rất được kính trọng

Có cảnh sát địa phương ở mỗi thị trấn được đào tạo tốt và chuyên nghiệp (và tốt đẹp)

Có Guardia Di Finanza là cảnh sát xử lý các tội phạm tài chính như rửa tiền và trốn thuế. Họ cũng có một bộ phận chịu trách nhiệm chống lại các lực lượng mafia.

Có lực lượng cảnh sát quốc gia Polizia di State