Sự khác biệt giữa Ferdinand và Noam Chomsky là gì?


Câu trả lời 1:

Gần như tất cả các lượt truy cập Google tôi có thể tìm thấy cho Fer Ferdinand Chomsky, thuộc chuỗi Hồi de Saussure, Ferdinand; Chomsky, Noam.

Vì vậy, sự khác biệt dường như là Ferdinand Chomsky không tồn tại, trong khi mặc dù tôi không bao giờ nhìn thấy Noam Chomsky trong người, các nhân chứng khá đáng tin cậy nói rằng anh ta tồn tại.

Wikipedia đảm bảo với tôi rằng cha của Noam xông tên là William, anh trai của anh ấy tên là David và con trai của anh ấy tên là Harry. Không có Ferdinands.