Sự khác biệt giữa tỷ giá hối đoái cố định và tỷ giá hối đoái linh hoạt là gì?


Câu trả lời 1:

Tỷ giá hối đoái cố định biểu thị tỷ giá hối đoái danh nghĩa được thiết lập vững chắc bởi cơ quan tiền tệ đối với ngoại tệ hoặc rổ ngoại tệ. Ngược lại, tỷ giá hối đoái thả nổi được xác định trong thị trường ngoại hối tùy thuộc vào cung và cầu, và nó thường dao động liên tục.

Một chế độ tỷ giá hối đoái cố định làm giảm chi phí giao dịch do sự không chắc chắn của tỷ giá hối đoái, điều này có thể làm nản lòng thương mại và đầu tư quốc tế, và cung cấp một mỏ neo đáng tin cậy cho chính sách tiền tệ lạm phát thấp. Mặt khác, chính sách tiền tệ tự trị bị mất trong chế độ này, vì ngân hàng trung ương phải tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối để duy trì tỷ giá hối đoái ở mức chính thức được thiết lập. Chính sách tiền tệ tự trị là một lợi thế lớn của tỷ giá hối đoái thả nổi. Nếu nền kinh tế trong nước rơi vào suy thoái, chính sách tiền tệ tự trị cho phép ngân hàng trung ương tăng nhu cầu, do đó "làm dịu" chu kỳ kinh doanh, tức là giảm tác động của cú sốc kinh tế đến sản lượng và việc làm trong nước. Ưu và nhược điểm của họ, và việc lựa chọn chế độ phù hợp có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của họ. Trong thực tế, có một loạt các chế độ tỷ giá hối đoái nằm giữa hai biến thể cực đoan này, do đó cung cấp một sự thỏa hiệp nhất định giữa tính ổn định và tính linh hoạt.

Tỷ giá hối đoái ở Cộng hòa Séc đã được chốt vào một rổ tiền tệ cho đến đầu năm 1996, sau đó đồng tiền đã được loại bỏ một cách hiệu quả thông qua việc mở rộng đáng kể dải biến động, và bây giờ nền kinh tế Séc hoạt động trong cái gọi là chế độ thả nổi được quản lý, tức là tỷ giá hối đoái đang thả nổi, nhưng ngân hàng trung ương có thể chuyển sang can thiệp nếu có bất kỳ biến động cực đoan nào.

Chúng tôi nổi tiếng về việc cung cấp hỗ trợ khách hàng tuyệt vời mặc dù chính sách niềm vui của người bảo trợ chung. Khách hàng của chúng tôi, do chúng tôi tham gia vào hoạt động kinh doanh này, được cung cấp dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi không đơn giản trung thực nhưng cũng tận tụy và sẵn sàng để làm bạn hài lòng. Những năm vui chơi của chúng tôi trong xếp hạng chúng tôi cao hơn so với các công ty tương đương trong lĩnh vực quan tâm này. Bạn có thể đang tìm kiếm các dịch vụ của chúng tôi liên quan đến giao dịch cho bất kỳ loại tiền tệ quốc gia nào tại Sàn giao dịch Danesh. Danesh Exchange là sàn giao dịch tiền tệ tốt nhất tại Melbourne.


Câu trả lời 2:

Có ba loại hoặc thủ tục để thiết lập tỷ giá hối đoái:

Đô la hóa, tỷ lệ chốt và tỷ lệ thả nổi được quản lý.

Ở đây Tỷ lệ được chốt là cái mà chúng tôi gọi là tỷ giá cố định, trong đó chính phủ của quốc gia quyết định tỷ giá hối đoái cố định cho loại tiền tệ này so với loại tiền tệ khác. Ví dụ như Trung Quốc đã cố định tỷ giá Yuan Yuan của họ so với USD.

Tỷ lệ thả nổi được quản lý là cách mà tỷ giá hối đoái được quyết định trên cơ sở quy luật cung cầu của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được theo sau bởi phần lớn các quốc gia.

Một lời giải thích tốt về những điều trên có thể được tìm thấy ở đây:

Cặp tiền tệ và tỷ giá hối đoái trong giao dịch ngoại hối là gì | Tài chính


Câu trả lời 3:

Có ba loại hoặc thủ tục để thiết lập tỷ giá hối đoái:

Đô la hóa, tỷ lệ chốt và tỷ lệ thả nổi được quản lý.

Ở đây Tỷ lệ được chốt là cái mà chúng tôi gọi là tỷ giá cố định, trong đó chính phủ của quốc gia quyết định tỷ giá hối đoái cố định cho loại tiền tệ này so với loại tiền tệ khác. Ví dụ như Trung Quốc đã cố định tỷ giá Yuan Yuan của họ so với USD.

Tỷ lệ thả nổi được quản lý là cách mà tỷ giá hối đoái được quyết định trên cơ sở quy luật cung cầu của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được theo sau bởi phần lớn các quốc gia.

Một lời giải thích tốt về những điều trên có thể được tìm thấy ở đây:

Cặp tiền tệ và tỷ giá hối đoái trong giao dịch ngoại hối là gì | Tài chính


Câu trả lời 4:

Có ba loại hoặc thủ tục để thiết lập tỷ giá hối đoái:

Đô la hóa, tỷ lệ chốt và tỷ lệ thả nổi được quản lý.

Ở đây Tỷ lệ được chốt là cái mà chúng tôi gọi là tỷ giá cố định, trong đó chính phủ của quốc gia quyết định tỷ giá hối đoái cố định cho loại tiền tệ này so với loại tiền tệ khác. Ví dụ như Trung Quốc đã cố định tỷ giá Yuan Yuan của họ so với USD.

Tỷ lệ thả nổi được quản lý là cách mà tỷ giá hối đoái được quyết định trên cơ sở quy luật cung cầu của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được theo sau bởi phần lớn các quốc gia.

Một lời giải thích tốt về những điều trên có thể được tìm thấy ở đây:

Cặp tiền tệ và tỷ giá hối đoái trong giao dịch ngoại hối là gì | Tài chính