Sự khác biệt giữa các công cụ trò chơi là gì?


Câu trả lời 1:

Thư viện mã là câu trả lời ngắn nhất. Về cơ bản, các công cụ trò chơi là các thư viện khổng lồ gồm các mã hiện có có chức năng thường là triển khai các API như DirectX và OpenCL chẳng hạn. Họ tối ưu hóa hiệu suất của các giao diện phần cứng để mang lại lợi nhuận tối đa. Như vậy, mỗi phần của một công cụ trò chơi sẽ làm hơi khác nhau từ công cụ này sang công cụ khác dựa trên ngôn ngữ được sử dụng, hiệu quả và tối ưu hóa. Một số tập trung vào hiệu suất đồ họa trên độ trung thực hoặc thực hiện một cách tốt hơn để vẽ cùng một hình ảnh để tạo sự cân bằng của cả hai. Trong khi những người khác tập trung vào hiệu suất mạng cho những thứ như chơi game trực tuyến, trong trường hợp đó, họ có thể lại được tối ưu hóa nhiều hơn về tốc độ ping thấp hơn và thời gian phản hồi nhanh hoặc kết nối tối đa mang nhiều người chơi cùng một lúc và tập trung vào tính đồng bộ. Một động cơ có thể tập trung vào mô phỏng vật lý và tương tác trong khi một động cơ khác có thể tập trung vào hiệu suất chiếu sáng và phong cách nghệ thuật. Tất cả những khác biệt và biến thể trong từng phần của bất kỳ công cụ cụ thể nào cuối cùng được xác định bởi các nhà phát triển của công cụ và thư viện mã của họ mà các nhà phát triển có quyền truy cập.


Câu trả lời 2:

Công cụ trò chơi là một khung phần mềm được thiết kế để tạo và phát triển trò chơi video. Mỗi công cụ trò chơi đều giỏi trong việc thực hiện một số điều, vì vậy mỗi trò chơi cần một công cụ trò chơi cụ thể tùy thuộc vào trò chơi muốn làm gì. Ví dụ, Source Engine rất giỏi trong việc tạo ra các hành lang dài và thẳng; không cong. Các động cơ khác là tốt cho địa hình phá hủy.

Đó là tất cả về loại trò chơi bạn tạo ra, bởi vì công cụ trò chơi là công cụ mà nhà phát triển phải tạo ra trò chơi, vì vậy cuối cùng, công cụ định hình kết quả cuối cùng.