Sự khác biệt giữa ảo tưởng hoành tráng và tự ái là gì?


Câu trả lời 1:

NPD là tâm lý của sự xấu hổ. Bộ ba chính là: Tự kích hoạt dẫn đến trầm cảm dẫn đến phòng thủ.

Dịch: Chỉ là bạn là người kích hoạt một phản ứng xấu hổ bên trong. Điều này gây ra một nỗi sợ hãi nguyên thủy của việc bị bỏ rơi. Để tránh điều này, người tự ái gắn kết sự bảo vệ sự vĩ đại của mình, v.v.

Điều quan trọng là tránh né. Phòng thủ tự ái là dự phòng để tránh sự xấu hổ ngay cả khi xảy ra. Tôi rất tuyệt vời, vv, rằng không có thất bại, vv, là có thể.

Họ xây dựng một bức tường xung quanh mình để tránh sự xấu hổ.

Tôi không biết đủ về các rối loạn ảo tưởng để giải quyết phần đó của câu hỏi của bạn.


Câu trả lời 2:

Ảo tưởng Grandiose là một trong những triệu chứng của rối loạn nhân cách tự ái (số 2 trên 9 trong DSM V).

Một người mắc chứng rối loạn nhân cách tự ái có khả năng có đặc điểm này, nhưng một người có đặc điểm này không nhất thiết là người tự ái (ví dụ: họ có thể mắc một số rối loạn nhân cách khác hoặc có thể là một điều không hay.)

Lòng tự ái được đặc trưng bởi một cảm giác quyền lợi cực kỳ cao. Những người tự thuật có ảo tưởng về sự vĩ đại bởi vì họ nghĩ rằng họ được hưởng tất cả những điều họ tưởng tượng, nhờ vào sự vĩ đại và ưu việt vốn có của họ.


Câu trả lời 3:

Ảo tưởng Grandiose là một trong những triệu chứng của rối loạn nhân cách tự ái (số 2 trên 9 trong DSM V).

Một người mắc chứng rối loạn nhân cách tự ái có khả năng có đặc điểm này, nhưng một người có đặc điểm này không nhất thiết là người tự ái (ví dụ: họ có thể mắc một số rối loạn nhân cách khác hoặc có thể là một điều không hay.)

Lòng tự ái được đặc trưng bởi một cảm giác quyền lợi cực kỳ cao. Những người tự thuật có ảo tưởng về sự vĩ đại bởi vì họ nghĩ rằng họ được hưởng tất cả những điều họ tưởng tượng, nhờ vào sự vĩ đại và ưu việt vốn có của họ.