Sự khác biệt giữa kháng và phản ứng là gì?


Câu trả lời 1:

Theo Wikipedia Wikipedia Trong các hệ thống điện và điện tử, phản ứng là sự đối lập của một phần tử mạch với sự thay đổi dòng điện hoặc điện áp, do điện cảm hoặc điện dung của phần tử đó. Khái niệm về phản ứng tương tự như điện trở, nhưng nó khác nhau ở một số khía cạnh. Bây giờ tôi sẽ nói với bạn một số khác biệt:

  1. Điện trở không phụ thuộc vào tần số nhưng phản ứng thì có. Đối với phản ứng cảm ứng Xl = 2 * pi * f * L và phản ứng điện dung Xc = 1 / (2 * pi * f * c) và đối với trở kháng Z = R + j Xl hoặc Z = Rj Xc. Công suất thực được hấp thụ trong điện trở yếu tố nhưng không trong yếu tố phản ứng. Việc hấp thụ chỉ có công suất phản kháng.

Tôi nghĩ rằng điều này có thể giúp bạn.