Sự khác biệt giữa khoa học thống kê và phân tích dữ liệu là gì?


Câu trả lời 1:
  • Trực quan hóa dữ liệu Báo cáo và bảng điều khiển tuyệt vời; báo cáo quản lý Điều tra dữ liệu cơ bản; so sánh trung bình giữa các nhóm, xu hướng một số liệu theo thời gian, v.v. Tìm kiếm mối tương quan giữa các xu hướng và nguồn dữ liệu bên ngoài. Thay đổi các thay đổi trong sản phẩm hoặc doanh nghiệp sử dụng dữ liệu
  • Điều tra dữ liệu Tạo một giả thuyết Định dạng một thử nghiệm Tạo mô hình; sử dụng đúng một cách xác nhận các giả định của bạnTest cho tầm quan trọng