Sự khác biệt giữa ma quỷ và Iblis là gì?


Câu trả lời 1:

Iblis là (hoặc là) một Jinn (Genie). Trong số ba sáng tạo (trong số rất nhiều) của Tạo hóa, tức là Thiên thần, Jinns và Con người. Iblis nằm trong danh mục Jinn. Quỷ rơi vào loại Jinn xấu. Không có Thiên thần xấu. Jinns được tạo ra từ lâu trước con người. Giống như con người, Jinns có cả nam và nữ. Trước con người, Jinns cai trị trái đất này có khả năng du hành lên tới một độ cao nhất định. Có lần Iblis là một Jinn rất ngoan đạo và biến thành quỷ dữ. Iblis cũng được biết đến phổ biến là Satan cũng như trong kinh sách tôn giáo.


Câu trả lời 2:

Ma quỷ về cơ bản liên quan đến niềm tin Kitô giáo, trong đó ma quỷ là một thiên thần sa ngã bị thất sủng. Và chỉ ở đây để gây ra sự tàn phá và trả thù của anh ta từ loài người.

Iblis về bản chất của nó là một niềm tin của người Hồi giáo, Iblis là một djinn hoặc jinn hoặc thần đèn được yêu cầu cúi đầu trước Adam. Iblis từ chối làm điều đó và bị xa lánh. Và vì sự sụp đổ của mình, Iblis đã đổ lỗi cho Adam và tìm cách trả thù Adam và các con của anh ta bằng cách đưa họ đi khỏi con đường đúng đắn.


Câu trả lời 3:

Ma quỷ về cơ bản liên quan đến niềm tin Kitô giáo, trong đó ma quỷ là một thiên thần sa ngã bị thất sủng. Và chỉ ở đây để gây ra sự tàn phá và trả thù của anh ta từ loài người.

Iblis về bản chất của nó là một niềm tin của người Hồi giáo, Iblis là một djinn hoặc jinn hoặc thần đèn được yêu cầu cúi đầu trước Adam. Iblis từ chối làm điều đó và bị xa lánh. Và vì sự sụp đổ của mình, Iblis đã đổ lỗi cho Adam và tìm cách trả thù Adam và các con của anh ta bằng cách đưa họ đi khỏi con đường đúng đắn.


Câu trả lời 4:

Ma quỷ về cơ bản liên quan đến niềm tin Kitô giáo, trong đó ma quỷ là một thiên thần sa ngã bị thất sủng. Và chỉ ở đây để gây ra sự tàn phá và trả thù của anh ta từ loài người.

Iblis về bản chất của nó là một niềm tin của người Hồi giáo, Iblis là một djinn hoặc jinn hoặc thần đèn được yêu cầu cúi đầu trước Adam. Iblis từ chối làm điều đó và bị xa lánh. Và vì sự sụp đổ của mình, Iblis đã đổ lỗi cho Adam và tìm cách trả thù Adam và các con của anh ta bằng cách đưa họ đi khỏi con đường đúng đắn.