Sự khác biệt giữa mức năng lượng cao hơn mức năng lượng thấp hơn là gì?


Câu trả lời 1:

Thứ gì đó có mức năng lượng cao hơn của người dân (như màu tím) so với chuyển động năng lượng thấp hơn, (như màu đỏ). Ở mức độ năng lượng, điều này khẳng định rằng năng lượng tần số cao hơn di chuyển với vận tốc với tốc độ cao hơn nhiều. Về cơ bản, các nguyên tử tím di chuyển nhanh hơn đáng kể so với màu trước đó. Bắt đầu với màu đỏ đến tím, năng lượng rung động ngày càng nhanh hơn.