Sự khác biệt giữa đường sắt phương Tây và đường sắt trung tâm là gì?


Câu trả lời 1:

Tôi đã làm việc ở cả Đường sắt Trung và Tây nhưng thời kỳ lớn ở phương Tây. Khi phương Tây kết nối với các bang như Gujarat Rajasthan Madhyapradesh Maharashtra chủ yếu là Trung tâm thần kinh của Đường sắt Ấn Độ vì nó được đặt theo địa lý ở Trung tâm http: // Ấn. cách Central kiểm soát toàn bộ IR cùng với Đường sắt phía Bắc. Hầu hết các đoàn tàu uy tín như Rajdhani (2 nos) ở phương Tây. Người ta nói nhiều về tàu Bullet cũng được giới thiệu ở Western.Central do kết nối phức tạp của nó với Đường sắt lân cận không thể chạy tàu nhanh rất nhanh.Both Western cũng như trụ sở đường sắt trung tâm được đặt tại Mumbai.