Sự khác biệt giữa người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là gì?


Câu trả lời 1:

Perushim là những người Do Thái trung thành và tận tâm thực hành luật Do Thái theo quy định của lệnh kinh thánh:

Biết Ngài trong tất cả các cách của bạn.

Tsadduqim là một nhóm người Do Thái thượng lưu, những người muốn đồng hóa với những người ngoại đạo Hy Lạp, nhưng họ giả vờ là chính nghĩa bằng cách tự gọi mình là TSADIQ [chính nghĩa]. Mục tiêu thực sự của họ là hạn chế nghiêm ngặt mọi khía cạnh của đức tin Do Thái ở mức tối thiểu nhất, và do đó, họ đã phản đối một cách tự nhiên những người Perushim muốn mở rộng luật pháp của người Do Thái. Mục tiêu thực sự của Tsadduqim là giống người Hy Lạp và La Mã càng nhiều càng tốt.

Tsadduqim chiếm được tâm trí của một trong những vị vua Hashmoni tên là Alexander Yannai, và ông ta đã ra lệnh giết chết những con thỏ ngồi trên tòa án Sanhedrin, để các vị trí tuyển dụng có thể được lấp đầy bởi các thẩm phán Tsadduqi. Anh ta là một vị vua độc ác, người đã vượt qua giới hạn của Torah liên quan đến các linh mục [Kohanim]. Các vị vua không bao giờ nên là linh mục trong Do Thái giáo, và các linh mục không bao giờ nên là vua. Luôn luôn các vai trò phải được tách biệt.


Câu trả lời 2:

Pharisees

Một giáo phái tôn giáo nổi tiếng của Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất C.E. (Mt 23:23) Họ phản đối bất kỳ ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp nào, và là học giả của Luật pháp và các truyền thống, họ có quyền lực lớn đối với người dân. (Mt 23: 2-6) Một số người cũng là thành viên của Tòa công luận. Họ thường phản đối Chúa Giêsu về việc tuân thủ ngày lễ, truyền thống và liên kết với những người tội lỗi và người thu thuế. Một số trở thành Kitô hữu, bao gồm cả Sau-lơ của Tarsus. Giáp Mt 9:11; 12:14; Ông 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Người buồn

Một giáo phái tôn giáo nổi tiếng của Do Thái giáo được tạo thành từ các quý tộc và linh mục giàu có, người nắm quyền lực lớn trong các hoạt động tại đền thờ. Họ đã bác bỏ nhiều truyền thống truyền miệng được quan sát bởi những người Pha-ri-si cũng như các tín ngưỡng Pharisa khác. Họ không tin vào sự sống lại hay sự tồn tại của các thiên thần. Họ phản đối Chúa Giêsu. Căng Mt 16: 1; Ac 23: 8.


Câu trả lời 3:

Pharisees

Một giáo phái tôn giáo nổi tiếng của Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất C.E. (Mt 23:23) Họ phản đối bất kỳ ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp nào, và là học giả của Luật pháp và các truyền thống, họ có quyền lực lớn đối với người dân. (Mt 23: 2-6) Một số người cũng là thành viên của Tòa công luận. Họ thường phản đối Chúa Giêsu về việc tuân thủ ngày lễ, truyền thống và liên kết với những người tội lỗi và người thu thuế. Một số trở thành Kitô hữu, bao gồm cả Sau-lơ của Tarsus. Giáp Mt 9:11; 12:14; Ông 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Người buồn

Một giáo phái tôn giáo nổi tiếng của Do Thái giáo được tạo thành từ các quý tộc và linh mục giàu có, người nắm quyền lực lớn trong các hoạt động tại đền thờ. Họ đã bác bỏ nhiều truyền thống truyền miệng được quan sát bởi những người Pha-ri-si cũng như các tín ngưỡng Pharisa khác. Họ không tin vào sự sống lại hay sự tồn tại của các thiên thần. Họ phản đối Chúa Giêsu. Căng Mt 16: 1; Ac 23: 8.


Câu trả lời 4:

Pharisees

Một giáo phái tôn giáo nổi tiếng của Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất C.E. (Mt 23:23) Họ phản đối bất kỳ ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp nào, và là học giả của Luật pháp và các truyền thống, họ có quyền lực lớn đối với người dân. (Mt 23: 2-6) Một số người cũng là thành viên của Tòa công luận. Họ thường phản đối Chúa Giêsu về việc tuân thủ ngày lễ, truyền thống và liên kết với những người tội lỗi và người thu thuế. Một số trở thành Kitô hữu, bao gồm cả Sau-lơ của Tarsus. Giáp Mt 9:11; 12:14; Ông 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Người buồn

Một giáo phái tôn giáo nổi tiếng của Do Thái giáo được tạo thành từ các quý tộc và linh mục giàu có, người nắm quyền lực lớn trong các hoạt động tại đền thờ. Họ đã bác bỏ nhiều truyền thống truyền miệng được quan sát bởi những người Pha-ri-si cũng như các tín ngưỡng Pharisa khác. Họ không tin vào sự sống lại hay sự tồn tại của các thiên thần. Họ phản đối Chúa Giêsu. Căng Mt 16: 1; Ac 23: 8.